On Air Now

  • Wednesday, 12:00 am - 11:59 pm
    Your local radio station

Upcoming Shows

Full Schedule

Proud To Be Local!

Radio Aber is your new local radio station.
We are adding new programmes to our schedule all the time.

Ein Blog

Y datblygiadau diweddaraf am y prosiect

Cefnogwch ni yn ein Crowdfunder

Rydym ni’n codi arian i ni allu prynu offer angenrheidiol i ni allu dechrau ein gweithgareddau darlledu cymunedol.

Rŵan, rydyn ni’n angen eich cymorth chi i godi arian i’n galluogi ni i ddechrau darlledu a rhoi rhywbeth nol i’r gymuned.

Rydyn ni wedi cymryd nifer o gamau mawr yn barod, fel ymgynghori gyda’r gymuned, cael ein trwydded darlledu a symud i mewn i’n hadeilad. Er hynny mae ‘na dal mwy o gostau cyn i ni allu dechrau’r gwasanaeth hollbwysig hon.
Rydyn ni angen prynu offer darlledu a throsglwyddo ac rydyn ni angen eich cymorth chi. Bydd pob cyfraniad yn mynd yn bell tuag at lansio’r orsaf.

Bydd Radio Aber yn darparu gwasanaeth ddarlledu gwbl ddwyieithog a fydd yn cynnig rhywbeth i bawb. Hefo cyfoeth o dalent leol, pobl ddiddorol, digwyddiadau gwych, egni, brwdfrydedd a hanes diddorol, rydyn ni’n gobeithio hyrwyddo radio lleol o galon canolbarth Cymru.

Wedi’i redeg GAN bobl leol a’n darlledu AR GYFER pobl leol, mae Radio Aber yn orsaf radio LLEOL!

Sut allwch chi helpu?

Mae llawer i'w wneud, dyma rai o'r pethau y gallwch chi eu gwneud i gymryd rhan